Kampania finansowana z pomoca unii europejskiej.
enjoyEurope

OŚWIADCZENIE

Treść niniejszej kampanii promocyjnej wyraża poglądy wyłącznie jej autora, za którą ponosi on bezwzględną odpowiedzialność. Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za potencjalne wykorzystanie zawartych w niej informacji.

Wskazówki dotyczące zrównoważonej, zdrowej diety można znaleźć na https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/talerz-zdrowego-zywienia/.

Lekker van bij ons Bord Bia European Potato Trade Association