Kampania finansowana z pomoca unii europejskiej.
enjoyEurope

OŚWIADCZENIE

Treść niniejszej kampanii promocyjnej wyraża poglądy wyłącznie jej autora, za którą ponosi on bezwzględną odpowiedzialność. Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za potencjalne wykorzystanie zawartych w niej informacji.

Lekker van bij ons Bord Bia Les pommes de terre European Potato Trade Association